Vem är Marika Dubrehed?

Jag är nog som de flesta andra, Jag älskar orden Glädje, Snäll och Empati. Jag hade min första upplevelse av andevärlden när jag var 5 år. Jag hade länge svårt att leva i bägge världar.

Vad jag har lärt mig på vägen är att ensam är inte alltid stark. Det finns många vägar att gå i livet och för mig tog det tid att inse att man kan be om hjälp. Jag lärde mig även att den största styrkan finns hos mig själv, om viljan finns. Vi har alla de verktyg vi behöver inom oss för att ta lärdom av alla de liv vi levt och den kunskap vi lär oss på vägen.

 

Läs mer här

Vad är en TL regression?

Det finns en allmän uppfattning om att djup transtillstånd är när människor sitter på en estrad och blir tillsagda att göra saker de inte skulle göra i ”vaket” tillstånd, detta är en missuppfattning. Du har kontroll du kan avbryta när som helst. Detta är ett transtillstånd som heter alfa. 8.13Hz vågor. Det uppstår i ett så kallat ”skymningstillstånd”, du är avslappnad men har inte somnat. Där du är fullständigt fysiskt och mentalt avslappnad och därmed når ditt högre medvetande och får kontakt med ditt inre omedvetna jag. 

Regressionen öppnar dörrar i samverkan med din vilja. 

I regressionen är du klar över vad som händer eftersom dina sinnen skärps. Du sover inte utan är avslappnad på ett aktivt sätt. 

Du behöver inte vara rädd för att du ska se saker som du upplever att du inte klarar av. Då du inte får mer än du klarar. Detta styrs av andliga vägledare, mina och dina och ditt högre jag. Som alltid vårdar dig utifrån den förutsättningslösa kärleken. 

Karma betyder, som du sår får du skörda.

Darma är ditt syfte här på jorden, det du bestämt att du skall göra här på jorden då du beslutade att du skulle gå ner i den här kroppen. Detta syfte kan du få reda på genom en TL granskning. 

Hur går en TL regression till?

Varför ska du göra en regression?

För att bli ”herre” över ditt eget liv, dina känslor, relationer och de val du gör. Genom regressionen får du tillgång till tidigare erfarenheter och insikter genom ditt undermedvetna jag och dess cellminnen.

Finna Balans. Tidigare liv regression kan hjälpa människor att finna balans i sina liv. När vi styrs av rädslor som inte står i paritet med de händelser som vi möter så skapas obalans. Att kunna frigöra sig från de känslor och beteenden som vi inte vet var de kommer ifrån till exempel, en person som är jätterädd för vatten kan visa sig ha drunknat i ett tidigare liv. 

Ansvar och skuld. En klient uttrycker att hon avskyr ansvar. Och hon vill komma tillrätta med detta. Hon går igenom ett par liv som har det gemensamt att hon tagit ansvar för en stor grupp människor och att planen misslyckats. Detta utan hennes egen förskyllan. Men skulden hon känt då andra människor fått betala priset har följt med henne in i nuvarande liv. Då hon nu såg detta från ovan kunde hon se situationen ur ett annat perspektiv och kunde då se att hon var utan skuld. Allting försvinner inte över en natt men idag kan hon med sin nya kunskap hantera känslan av ansvarstagande på ett bättre sätt. 

Frihet. Historiskt sätt så har inte kvinnor i någon större utsträckning varit fria att styra sina egna liv. En av mina klienter var under ett av sina liv, som vi tillsammans granskat, varit bunden till platsen och barnen då mannen valde att resa. Hon kände sig ofri. I nuvarande liv så träffar hon samma man och historien upprepar sig. I ett annat liv så upplevde hon samma begränsning.  Detta har givit henne en oförmåga att stå upp för sig själv och sina innersta önskningar. 

Kärlek. Alla känner vi till kungens ”klick” och några av oss har fått uppleva det. Vi kan inte förklara det och egentligen så bryr man sig inte om att försvara den, man bara vet. Vi säger oss att det känns som om jag känt personen i hundra år, och det är högst troligt. Du kan få reda på små och stora, varför? 

Relationer. Finns det någon i din tillvaro som av olika anledningar du inte kan springa ifrån, en familjemedlem eller arbetskamrat. En relation som skaver, trots att du har försökt med alla medel att inte låta detta påverka dig. Det kan finnas svar och lösningar i de möten som du har haft i dina tidigare liv. Det gemensamma är att de är oavslutade och därför så möts ni igen för att få balans, kunskap och därmed avslut. 

Rädsla. Den rädsla som jag stött på handlar om en rad kaotiska händelser där rädslan blir en konsekvens. En del beskriver det som att de får en överblick av det som skett, som om de ser en film av händelseförloppet.  Vid våra samtal kan det som inträffat delas upp i olika ”filmrutor” där klienten kan se att rädslan är en konsekvens av omständigheter och människor och därmed har personen varit ett offer. Som bisittare så kan personen göra en annan bedömning av det som skett och kan då ta med sig nya erfarenheter och förstå den medburna rädslan. Med den nya kunskapen kan hen härleda rädslan och därmed tappar rädslan sitt grepp. 

Frihet. Att vara fri kan handla om att inte bära omkring på en massa känslor som begränsar oss. Att vara fri är att bli av med ett ok som jag trott att jag varit tvungen att bära. Vägen till att lyfta detta bagage är att kunna se var det kommer ifrån.

Är du redo att lära dig mer om dig själv?

Kontakta mig för tidsbokning.

Close Menu